تماس با اصاکو

دفتر مرکزی

آدرس دفتر تهران : تهران – فرجام غربی – خیابان بوستانی – ساختمان مهر

آدرس کارگاه : استان مرکزی – شهرستان خمین – بلوار امام خمینی (خیابان تهران) – نرسیده به بلوار شورا – شرکت اصاکو